ΔΙΑΡΚΕΣ Ή ΙΔΙΩΝΥΜΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε. (COSMOTE) ;

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε.
Π.Ε.Τ. – Ο.Τ.Ε.
«Η ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΗ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
http://www.akom-ote.com info@akom-ote.com
Αθήνα, 27.10.2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΡΚΕΣ Ή ΙΔΙΩΝΥΜΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε. (COSMOTE) ;

Γιατί το συνδικαλιστικό κίνημα συνεχώς ευαισθητοποιείται μόνο με ακραία περιστασιακά ατυχήματα και αγνοεί, θάλεγε κανείς, παντελώς και σκόπιμα, την διαρκή, ασταμάτητη, καθημερινή και ακατάσχετη αιμορραγία στο έργο των τεχνικών; που έχει αδιαμφισβήτητο ονοματεπώνυμο και λέγεται ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΤΗΤΑ και το οποίο δυστυχώς εξωθείται προς αφανισμό είτε από την βλαπτική αμέλεια – ολιγωρία του Σ.Κ. είτε από μία σειρά αντισυμβατικών ενεργειών της διοίκησης, όπως:
-Την εκών – άκων καθιέρωση – επιβολή των μονοπρόσωπων συνεργείων.
-Την ασφυκτική πίεση – εξώθηση για υπερφίαλη εντατικοποίηση.
-Την αλόγιστη και έκνομη (πολλάκις) καταπιεστική συμπεριφορά των προϊσταμένων, οι οποίοι και αυτοί βιώνουν κατακόρυφα το σύνδρομο της εντατικοποίησης (για ποσοτική και ποιοτική απόδοση).
-Τον εξορθολογισμό στην εργασία, έτσι όπως τον νοεί η διοίκηση, δηλαδή κάθε άτομο να είναι και προϊστάμενος του εαυτού του (καθ΄ υπέρβαση των φυσικών του δυνάμεων) που αυτό σημαίνει – συνεπάγεται και ο ερχομός του ορυμαγδού της ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
Και όλα αυτά συμβαίνουν χωρίς να τηρούνται, έστω τυπικά, οι στοιχειώδεις κανόνες εργασίας και τεχνικής υποστήριξης, έτσι όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία Ελληνική και ευρωπαϊκή.
Βέβαια, οι Επιθεωρήσεις Εργασίες παροπλισμένες και ανενεργείς, απλώς υφίστανται. Πιστεύουμε ότι η διοίκηση του Ο.Τ.Ε., εν ονόματι του πνεύματος ανάπτυξης, θα αναδρομολογήσει θέσεις και αντιλήψεις και θα ταυτισθεί με το εργασιακό γίγνεσθαι και την ανάπτυξη του Ο.Τ.Ε. – COSMOTE, σήμερα COSMOTE.
Όμως, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν και τα οποία συνιστούν εν τοις πράγμασι την ουσία και τον τύπο υπαγωγής των τεχνικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και ενώ αυτά έχουν κερδηθεί με αιματηρούς αγώνες στο παρελθόν, το συνδικαλιστικό κίνημα ολιγωρεί – αδιαφορεί και περί άλλων τυρβάζει .
Απορίας άξιον είναι, γιατί το συνδικαλιστικό κίνημα στον Ο.Τ.Ε. δεν διεκδικεί το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, (τώρα που αυτή τη στιγμή ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΔΟΜΕΙΤΑΙ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ), να διεκδικήσουμε την υλοποίηση της προγενεστέρας απόφασης, για ένταξη των τεχνικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (για τα όποια θετικά σημαντικά οφέλη προκύπτουν). Η απόφαση υπάρχει, η υλοποίηση όμως είναι ανύπαρκτη.
Γιατί;
Ζητάμε, με κάθε θυσία, την υλοποίηση της απόφασης για ένταξη των εργαζομένων στον Ο.Τ.Ε. στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η απόφαση υπάρχει.
ΥΛΟΠΟΙΗΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s