ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Ε.Τ. Ο.Τ.Ε

Βαδίζοντας όλα αυτά τα χρόνια ως συνοδοιπόροι διεκδικούμε όλοι οι συνάδελφοι μαζί τα δικαιώματα μας . Ας στηρίξουμε μαζί την προσπάθεια να ακουστεί η φωνή μας .,

AFISA_48x68_2018-page-001

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s